Huỳnh Nguyễn Thuỳ Bích Trâm

Đang cập nhật
01208920799 01208920799
hnt.btram1912@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Huỳnh Nguyễn Thuỳ Bích Trâm môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Tân Phú, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên môi giới làm việc tại công ty địa ốc Rùa Vàng

Đơn vị công tác: 63/27 Gò Dầu