Huỳnh Thị Kim Tuyến

34 Miếu Bình Đông
0911459059 0911459059
kimtuyen1196@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Huỳnh Thị Kim Tuyến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Bình Tân, Hồ Chí Minh
  • Bán đất ở Tân Phú, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

cần được học hỏi nhiều hơn từ các môi giới khác

Đơn vị công tác: công ty bất động sản Lộc Nhà