lê nam

44 Nguyển Văn Đậu TPHCM
0913168202 0913168202
hoainamle68@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới lê nam môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

làm ngành xây dựng kiếm môi giới BĐS

Đơn vị công tác: tư nhân