Lưu Đức Thành

Số 17 đường số 2 Cư Xá Đô Thành
0943858488 0943858488
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Lưu Đức Thành môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Quận 10, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Lưu Đức Thành chuyên viên mua giới nhà phố

Đơn vị công tác: Số 17 Đường số 2 cư xá đô Thành