Mai Duy Giàu

Đang cập nhật
0935678811 Đang cập nhật
duygiau.datbienvang@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Mai Duy Giàu môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Hải Châu, Đà Nẵng
  • Cho thuê văn phòng ở Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất

Đơn vị công tác: Môi giới tự do