Mr Tuấn

Đang cập nhật
0902766695 0902766695
vytuan165@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Mr Tuấn môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Đơn vị công tác: Công Ty BĐS Sài Gòn Newland.Lĩnh vực môi giới: Bán nhà mặt phố, Bán nhà riêng

Đơn vị công tác: Công Ty BĐS Sài Gòn Newland