nguyễn đương

Long Biên - Hà Nội
0936152288 0936152288
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới nguyễn đương môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Long Biên, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên bán, cho thuê nhà riêng tại Long Biên, Hà Nội

Đơn vị công tác: Môi giới tự do