Nguyễn Kim Ngân

Đang cập nhật
0902914289 0902914289
ngannk.bds@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Kim Ngân môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Bán chung cư, Nhà riêng, cho thuê chung cư,...

Đơn vị công tác: Tự do