Nguyen Minh Ha

Nguyễn Chí Thanh
0983826991 0983826991
nguyenminhha2609@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyen Minh Ha môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Tây Hồ, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Là người trung thực, luôn lắng nghe, nắm bắt nhu cầu nhằm mang đến sự hài lòng và tin tưởng nơi khách hàng.

Đơn vị công tác: Môi giới tự do