Nguyễn Minh Tuấn

Đang cập nhật
0914618451 0914618451
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Minh Tuấn môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Bán nhà mặt phố ở Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Bán đất ở Thanh Khê, Đà Nẵng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi đã làm trong lĩnh vực bất động sản hơn 10 năm, khu vực chủ yếu quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Đơn vị công tác: Môi Giới tự do Đà Nẵng