Nguyễn Thị Huế

Sàn BDS EZ, Trung Yên 5, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
0934589000 Đang cập nhật
nguyenhue0211@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Nguyễn Thị Huế môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bán căn hộ chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhà môi giới giới thiệu:

Khu vực môi giới tốt nhất: Cầu giấy, Thanh Xuân

Loại BDS môi giới nhiều nhất: Bán căn hộ chung cư, nhà riêng

Liên hệ:

Add: Sàn BDS EZ, Trung Yên 5, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0934589000

Email: nguyenhue0211@gmail.com

Website: www.nguyenthihue.com