Phạm Duy Hưng

Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
0987669868 0987669868
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Phạm Duy Hưng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Hoàng Mai, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Hoàng Mai, Hà Nội
  • Bán đất ở Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhân viên môi giới tự do - Bán đất, Bán nhà mặt phố, Bán nhà riêng - Hà Nội - Hoàng Mai

Đơn vị công tác: Môi giới tự do