tạ văn tuấn

Đang cập nhật
0947359862 0947359862
tatuanbds19@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới tạ văn tuấn môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán đất ở Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

tên : Tạ Văn Tuấn tuổi 25 tốt nghiệp học viên báo chí tuyên truyền

Đơn vị công tác: công ty bđs tự do