Trần Hưng

Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0906697386 0906697386
hungtran1982na@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Hưng môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán loại bất động sản khác ở Dĩ An, Bình Dương
  • Bán đất ở Dĩ An, Bình Dương

Nhà môi giới tự giới thiệu

Trần Hưng Ngày sinh 12 tháng 04 năm 1982 Nghề nghiệp mô giới bất động sản Bán đất, Bán loại bất động sản khác, Bán nhà riêng

Đơn vị công tác: Mô giới tự do
Danh sách tin đăng