Trần Thị Thanh Yến

94C Cao Thắng, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0916415942 Đang cập nhật
thanhyen@goldenbell.net.vn
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trần Thị Thanh Yến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà riêng ở Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Quận 3, Hồ Chí Minh
  • Bán nhà mặt phố ở Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

- Kinh nghiệm môi giới: 02 năm
- Khu vực môi giới tốt nhất: Quận 1, Quận 3, Phú Nhuận - Tp. HCM
Liên hệ:
Trần Thị Thanh Yến
Địa chỉ: 94C Cao Thắng, P.4, Q.3, Tp. HCM
Điện thoại cố định: 0916415942
Email: thanhyen@goldenbell.net.vn