Trương

Nha Trang - Khánh Hòa
0945257222 0945257222
ly661397@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Trương môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Nha Trang, Khánh Hòa
  • Cho thuê văn phòng ở Nha Trang, Khánh Hòa
  • Cho thuê nhà riêng ở Nha Trang, Khánh Hòa

Nhà môi giới tự giới thiệu

Là một người trẻ năng động và tận tâm với khách hàng,lấy chữ tín cũng như thương hiệu sản phẩm phân phối ra làm chuẩn để bán hàng

Đơn vị công tác: Môi giới tự do