trương văn luân

219 nguyễn ngọc vũ
0984053062 0984053062
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới trương văn luân môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Đống Đa, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Đống Đa, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Bán nhà mặt phố ở Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Đống Đa, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội
  • Cho thuê nhà riêng ở Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Bán nhà mặt phố, Bán nhà riêng, Cho thuê nhà riêng

Đơn vị công tác: công ty cổ phần tư vấn bất động sản hòa bình