Vũ Thành Long

Hải Phòng
0968988512 0968988512
lequyen.vnu@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Vũ Thành Long môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán nhà riêng ở Lê Chân, Hải Phòng

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên xây nhà để bán khu vực Lê Chân. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Đơn vị công tác: Môi giới tự do