Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có lấy lại được nhà ở do nhà nước quản lý?

06/02/2009 10:27  |  Theo Nhịp sống thời đại

Hỏi: Ba má tôi trước khi đi nước ngoài chữa bệnh có giao nhà cho nhà nước quản lý hộ. Nay ba tôi đã mất, nhưng má tôi muốn về nhận lại nhà để ở thì phải làm sao?


Hai tháng trước má tôi có về Việt Nam nộp đơn ở Sở Xây dựng để xin lại nhà, nhưng chúng tôi cần phải làm gì thêm hay chờ Sở Xây dựng trả lời? Bao lâu sau khi nộp đơn thì có sự phản hồi? Xin cảm ơn.

Kim Oanh (kimoanhle888@...)

- Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Để có thể trả lời câu hỏi này, bạn cần cung cấp thêm thông tin như việc “giao nhà cho nhà nước quản lý hộ” có bằng văn bản hay không.

Nếu mẹ bạn có văn bản hay hợp đồng chứng minh việc giao nhà cho Nhà nước quản lý hộ thì mẹ bạn có thể bổ sung vào đơn mà mẹ bạn đã gửi cho Sở Xây dựng về việc xin lại nhà nêu trên.

Nếu căn nhà bạn đề cập ở trên thuộc diện nhà nước quản lý và thực tế nhà nước đã quản lý theo các chủ trương, chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991 thì mẹ bạn không thể đòi lại căn nhà trên được (Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991).

Mẹ bạn có thể liên hệ Sở Xây dựng nơi căn nhà tọa lạc để biết rõ trình tự, thủ tục cũng như thời hạn Sở Xây dựng sẽ trả lời đơn của mẹ bạn.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang