Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đã đi xuất cảnh thì có thể bán nhà tại VN?

18/11/2009 08:43 

Tôi sẽ xuất cảnh sang Mỹ năm 2009, nhưng hiện vẫn chưa thể bán nhà đang ở. Hỏi, sau này khoảng 3-5 năm tôi có thể quay trở về để bán nhà? Cần tiến hành những thủ tục gì? Thuế chuyển quyền sử dụng đất khi đó sẽ được tính ra sao?

Xin cảm ơn. (Tam Hoang)

- Trả lời:

Nếu bạn đi xuất cảnh sang Mỹ mà chưa thể bán ngôi nhà hiện tại đang ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp thì bạn có thể lập hợp đồng có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho người khác tại Việt Nam quản lý, trông coi nhà ở cho bạn.

Nội dung và thời hạn ủy quyền do hai bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng ủy quyền; nếu không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày ký kết hợp đồng ủy quyền. Như vậy, sau này khi về nước thì bạn có thể tiến hành các thủ tục mua bán nhà theo quy định pháp luật vào thời điểm bạn bán nhà.

Theo quy định pháp luật hiện hành, thông thường thủ tục mua bán nhà là: các bên trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thỏa thuận về mua bán nhà ở.

Hợp đồng mua bán nhà ở phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau: tên và địa chỉ của các bên, mô tả đặc điểm của nhà ở, giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thỏa thuận về giá, thời gian giao nhận nhà ở, quyền và nghĩa vụ của các bên, cam kết của các bên, các thỏa thuận khác, ngày tháng năm ký kết hợp đồng, chữ ký của các bên.

Đồng thời hợp đồng mua bán nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn, bên mua nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (điều 93 Luật nhà ở năm 2005).

Hiện nay thuế chuyển quyền sử dụng đất đã hết hiệu lực và được thay bằng thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009. Do đó, trong trường hợp bạn chuyển nhượng nhà ở thì bạn phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản này và các lệ phí khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Ví dụ như tại điều 29 Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đối với cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%.

Xin lưu ý với bạn rằng trên đây là những quy định pháp luật hiện hành để bạn có thể tham khảo, nếu sau này bạn về nước thì việc chuyển nhượng bất động sản đó sẽ tuân theo các quy định pháp luật vào thời điểm bạn chuyển nhượng.
 

LS Nguyễn Văn Hậu
Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang