Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Ðề nghị nới điều kiện mua bán suất tái định cư

14/01/2010 09:21

“Phần lớn nội dung của dự thảo lần này là phù hợp, UBND TP không cần xin ý kiến các bộ liên quan khi ban hành quyết định”.

Đó là ý kiến của Sở Tư pháp TP trong văn bản thẩm định dự thảo quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng suất tái định cư của Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, một số điều kiện đặt ra cho bên mua và bên bán suất tái định cư của Sở Xây dựng tiếp tục không được Sở Tư pháp đồng thuận. Cụ thể, Sở Tư pháp cho rằng quy định “Nếu UBND quận, huyện hoặc đơn vị quản lý nhà có nhu cầu mua lại nhưng hộ tái định cư không đồng ý với giá do các cơ quan này đề xuất thì họ cũng không được bán cho người khác” là hạn chế quyền lợi của người dân.

Sở Tư pháp cũng tiếp tục đề nghị bỏ quy định yêu cầu cá nhân muốn nhận chuyển nhượng suất tái định cư phải có hộ khẩu TP vì điều này vi phạm quy định pháp luật về cư trú và Luật Nhà ở. Tương tự, quy định người mua suất tái định cư không được có căn nhà nào tại thời điểm mua cũng không phù hợp với pháp luật dân sự về quyền sở hữu và pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cho rằng việc ban hành quyết định này thuộc thẩm quyền TP, do đây chỉ là văn bản hướng dẫn các bên thực hiện các giao dịch cho phù hợp pháp luật. Do đó, TP không cần phải xin ý kiến các bộ liên quan như dự thảo đề xuất.

Theo quy định, sau khi cơ quan thẩm định có ý kiến, cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và giải trình những nội dung không tiếp thu, trình UBND TP quyết định.

Theo PLTPHCM

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn