10 năm mới được sang nhượng nhà giá rẻ

25/09/2009 13:59

Chủ sở hữu nhà thu nhập thấp có thể bán nhà sau 10 năm kể từ lúc ký hợp đồng mua. Ngoài ra, người mua không được cho thuê, thế chấp hoặc bán trong trường hợp chưa trả hết tiền.

Bộ Xây dựng vừa đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn về việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải là người chưa có nhà hoặc có nhà nhưng bị Nhà nước thu hồi để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng mà chưa được bồi thường.

Ảnh: Hoàng Hà
Đối tượng mua nhà thu nhập thấp được xét theo phương thức chấm điểm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Ngoài ra, các hộ gia đình sở hữu nhà chung cư có diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng mỗi người cũng thuộc đối tượng mua nhà thu nhập thấp. Trong trường hợp các cá nhân, hộ gia đình sở hữu nhà ở riêng lẻ, ngoài điều kiện diện tích bình quân 5 m2 sử dụng mỗi người còn phải đáp ứng tiêu chí diện tích khuôn viên thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

Người mua nhà ở thu nhập thấp chỉ được phép thực hiện giao dịch bán, cho thuê, thuê mua sau khi trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua nhà. Trong trường họp đã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa đủ 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng, chủ sở hữu nhà ở thu nhập thấp chỉ được bán cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương, chủ đầu tư dự án, hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà thu nhập thấp.

Theo Vnexpress

Dành cho người xây nhà