Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

51 dự án sân golf sẽ bị cắt giảm

09/09/2009 08:44 

Tại thời điểm này, cả nước đã có tổng số 166 dự án sân golf. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát và kiến nghị cắt giảm 51 dự án.

Nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của các sân golf, Nghị quyết của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 nêu rõ: Cần thiết phải xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống sân golf theo hướng hình thành hệ thống sân golf phân bố hợp lý trên các vùng nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước.

Quy trình cấp phép xây dựng các dự án sân golf phải được tuân thủ nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ. Phát triển sân golf không được lấy đất trồng lúa, đất màu, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị..., không được hỗ trợ tài chính từ ngân sách và phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch phát triển sân golf đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo DDDN

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang