Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bến Tre: Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất

15/07/2011 11:27 

Hôm qua 14/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 4 Chương và 21 Điều quy định việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với các trường hợp được quy định tại Điều 3 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Đồng thời, được áp dụng đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quy chế thì tổ chức có chức năng bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất bao gồm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản; Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt.

Cơ quan ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; trường hợp đất không giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện quản lý thì cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc ký hợp đồng đấu giá với tổ chức bán đấu giá.

Đồng thời, Quy chế cũng quy định sau khi có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán đấu giá.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể từng khâu từ khi cơ quan ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất có yêu cầu đấu giá lập và chuyển giao cho tổ chức đấu giá hồ sơ bán đấu giá cho đến khi bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất.

(Theo Sở Tư pháp Bến Tre)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang