Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bình Dương, giá thuê đất bằng 1,5% giá đất

09/03/2011 15:34 

Và giá thuê một năm là 0,75% đối với lĩnh vực khuyến khích đầu tư hoặc ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bình Dương, giá thuê đất bằng 1,5% giá đất | ảnh 1

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh ban hành.

Giá thuê đất một năm bằng 0,75% giá đất được áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

- Đất sử dụng mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3, thay thế quyết định trước đó của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn.

Cuối năm 2010, UBND tỉnh đã công bố khung giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất là 23,4 triệu đồng/m2 áp dụng tại thị xã Thủ Dầu Một, thấp nhất là 200.000 đồng/m2.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang