Bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

08/03/2010 10:33 

Ngày 5-3, Bộ Xây dựng đã công bố quyết định loại bỏ 5 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trong đó, loại bỏ thủ tục hành chính chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp (trừ công trình do Bộ Công thương quản lý), công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu... do cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện.

Loại bỏ thủ tục chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, phòng cháy, chữa cháy thuộc dự án sử dụng ngân sách do các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương và Công an thực hiện.

Theo HNM

Dành cho người xây nhà