Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bổ sung quy định về quản lý, mở rộng cụm công nghiệp

30/07/2010 08:58 

Hôm qua 29-7, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì phiên họp tập thể tháng 7 của UBND TP xem xét một số nội dung quan trọng. Mở đầu phiên họp, UBND TP xem xét tờ trình của Sở Công thương về Quy định quản lý hoạt động các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn.

Quy định mới tiếp thu Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Chính phủ về Quy chế quản lý CCN, nhưng bổ sung một số quy định để phù hợp với những đặc thù của Hà Nội. Đáng kể nhất là việc bổ sung loại hình CCN làng nghề mà trong Quyết định 105 của Chính phủ chỉ quy định một loại hình duy nhất là CCN.

Các CCN và CCN làng nghề trên địa bàn thành phố đang tồn tại nhiều bất cập về quản lý dẫn đến hạ tầng thiếu đồng bộ và nhiều tiêu cực nảy sinh, hiện chưa có biện pháp ngăn chặn. Những quy định của TP mới ban hành phải khắc phục được những vấn đề trên, đồng thời cần bổ sung điều kiện là nếu trên địa bàn huyện đã có CCN hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy bình quân phải đạt trên 60%; còn địa bàn cấp xã phải có tỷ lệ lấp đầy trên 80% mới được thành lập CCN mới. Tương tự, điều kiện xem xét mở rộng quy mô các CCN như CCN phải lấp đầy trên 80% hoặc đối với những CCN đã xây dựng nhưng không quy hoạch đồng bộ hạ tầng theo quy định thì cho phép được mở rộng để phù hợp với quy hoạch.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đồng ý với đề xuất của Sở Công thương bổ sung loại hình CCN làng nghề vào đối tượng điều chỉnh của quy định này. Về quy mô CCN, TP sẽ khống chế diện tích tối đa, không hạn chế diện tích tối thiểu để quy hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, quy định phải xác định rõ nhiệm vụ của các ban quản lý CCN là quản lý quy hoạch. Về đầu tư hạ tầng CCN (bao gồm cả CCN làng nghề), quy định phải rất chặt chẽ về trách nhiệm của chủ đầu tư, không để tái diễn tình trạng đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, đi vào hoạt động mà chưa có hệ thống xử lý nước thải như ở Quang Minh, Mê Linh hiện nay. Chủ tịch cũng đồng ý là quy định việc duy tu bảo dưỡng hạ tầng và thu phí dịch vụ là của chủ đầu tư hạ tầng CCN, không phải nhiệm vụ của ban quản lý.

Cùng ngày, các thành viên UBND TP đã xem xét, thảo luận về 3 dự thảo văn bản do Sở Nội vụ trình. Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND TP thống nhất trước mắt duy trì ổn định tổ chức của thôn, tổ dân phố như hiện nay. Việc tách tổ dân phố hay thôn sau này phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và kiến nghị của người dân. TP khuyến khích các địa phương hình thành cơ cấu tổ chức thôn, tổ dân phố theo hướng tinh, gọn, tạo thuận lợi cho quản lý, điều hành.

UBND TP cũng cơ bản đồng ý với dự thảo Quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ và dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm trưởng, phó phòng hoặc tương đương thuộc sở, ban, ngành; trưởng, phó đơn vị cấp hai thuộc sở, ban, ngành TP. Trong đó, dự thảo quy định cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được một trong các hình thức như bằng khen của Thành ủy, HĐND, UBND TP, các bộ, ngành, đoàn thể TƯ hoặc Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cũng có thể được nâng bậc lương trước thời hạn từ 4 đến 6 tháng tùy thuộc ngạch lương. UBND TP cũng đồng ý đặt ra một số chỉ tiêu để kiểm soát đối với việc nâng lương trước thời hạn.

(Theo HNM)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang