Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bổ sung trường hợp được miễn lệ phí trước bạ nhà đất

23/06/2011 14:31 

Kể từ ngày 1/9/2011 tới đây, sẽ có thêm một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 45/2011/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 80/2008/NĐ-CP có 2 trường hợp được miễn lệ phí trước bạ gồm: 1- Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; 2- Phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người.

Ngoài 2 trường hợp trên, Nghị định 45/2011/NĐ-CP bổ sung thêm một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Bao gồm:

- Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

- Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này.

- Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa nói trên).

- Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

- Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Lý giải việc bổ sung này, Bộ Tài chính cho biết, quy định hiện hành về miễn lệ phí trước bạ đã nảy sinh sự bất hợp lý. Đó là nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thì được miễn lệ phí trước bạ, nhưng ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện sinh hoạt kém hơn thì lại không được miễn mà phải ghi nợ lệ phí trước bạ.

Vì vậy, để chính sách thu lệ phí trước bạ công bằng với các vùng, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng ở các vùng khó khăn, Chính phủ cho phép miễn lệ phí trước bạ đối với các đối tượng khác ngoài đối tượng là dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành.

Đối với 2 trường hợp miễn lệ phí trước bạ khác là "nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa..." và "nhà, đất của cơ sở ngoài công lập..." hiện đang được quy định ở các văn bản khác. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo thống nhất, thuận tiện trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước nên cũng được bổ sung vào Nghị định 45/2011/NĐ-CP.

(Theo Chinhphu.vn)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang