Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu tiền SDĐ ngoài hạn mức

20/01/2011 13:20 

Hiện nay rất nhiều người dân trên địa bàn Tp.HCM băn khoăn về cách tính tiền sử dụng đất cho phần đất vượt hạn mức. Ông Nguyễn Văn Bun (quận 7, Tp.HCM) đã đề nghị cơ quan chức năng sớm có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Theo ông Bun được biết, tháng 7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Nhưng ông Bun cho rằng, người dân vẫn chưa biết cách tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất.

Về đề nghị của ông Nguyễn Văn Bun, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì: "Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp".

Để tháo gỡ vướng mắc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giảm bớt nghĩa vụ tài chính về đất cho người dân và theo kiến nghị của UBND Tp.HCM, ngày 14/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1173/TTg-KTN về giải quyết vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Công văn hướng dẫn:

"1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở trong hạn mức, thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND Tp.HCM ban hành và công bố hàng năm.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn, chiếm để xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, thực hiện thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993: Đối với phần diện tích đất đang sử dụng trong hạn mức giao đất ở mới, thu 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND thành phố ban hành và công bố hàng năm;

Đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy.

b) Trường hợp sử dụng đất từ 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004: Đối với phần diện tích đất đang sử dụng trong hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND Tp.HCM ban hành và công bố;

Đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy.

Nếu người sử dụng đất không có nhu cầu sử dụng đất thì UBND Tp.HCM thu hồi, quản lý, sử dụng đất theo quy định.

3. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004, thực hiện thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Đối với phần diện tích trong hạn mức đất ở được giao trước ngày 15/10/1993 thu 40% tiền sử dụng đất và từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 thu 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND thành phố ban hành và công bố hàng năm;

Đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thanh fphố quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng QSD đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy.

b) Trường hợp người sử dụng đất không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, UBND thành phố căn cứ nhu cầu của người đang sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của thành phố để xem xét cho thuê hoặc thu hồi, quản lý và sử dụng đất theo quy định...".


Tiền sử dụng đất ngoài hạn mức do UBND cấp tỉnh quyết định

Căn cứ chỉ đạo nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đang sử dụng trong hạn mức giao đất ở mới, là giá đất theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành và công bố hàng năm tại thời điểm cấp giấy hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;

Đối với phần diện tích đất đang sử dụng vượt hạn mức giao đất ở mới, là giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì nghĩa vụ tài chính về đất được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đã nghiên cứu lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 120/2010/NĐ-CP.

Bộ Tài Chính
(Theo Chinhphu)

Tin nhiều người đọc

 

Liều lĩnh mua nhà, oằn lưng gánh nợ (08:47 11/11/2019)

Thị trường bất động sản đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng? (14:33 11/11/2019)

Đất Yên Phong (Bắc Ninh) đắt ngang ngửa đất ngoại thành Hà Nội (08:47 13/11/2019)

Cần cân nhắc việc tăng khung giá đất trong giai đoạn 2019-2024 (14:25 11/11/2019)

Cách tự định giá nhà đất chính xác nhất để không bị mua hớ (10:00 14/11/2019)

[Infographic] 7 nhầm lẫn về vi bằng dễ khiến người mua nhà mất trắng (10:15 14/11/2019)

Tin mới nhất

 

TP.HCM: Giao các quận, huyện quản lý 3.410 nhà ở, nền đất phục vụ tái định cư (15:04 15/11/2019)

Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa vụ địa ốc Alibaba ra xét xử (11:54 15/11/2019)

TP.HCM dự chi 360 tỷ đồng phát triển nhà giá rẻ (09:26 14/11/2019)

HoREA đề xuất 3 phương án xây dựng khung giá đất tại TP.HCM (11:10 13/11/2019)

Hà Nội: Ban hành tiêu chí thang 10 điểm ưu tiên cho người mua nhà ở xã hội (16:48 12/11/2019)

HoREA kiến nghị cấm giao dịch đất nền qua vi bằng (09:55 11/11/2019)

Tin cũ hơn

 

Chính sách hợp lý bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư BĐS (13:18 20/01/2011)

“Điểm nóng” thanh tra BĐS du lịch năm 2011 (10:10 20/01/2011)

Tp.HCM: Bàn giao mặt bằng dự án metro 1 trước 30/6 (08:17 20/01/2011)

Lương của công chức sẽ được bổ sung chi phí nhà ở (08:11 20/01/2011)

Huyện Từ Liêm: Cưỡng chế GPMB hơn 100 hộ dân thuộc 6 dự án (08:04 20/01/2011)

Cao ốc 20 tầng sai phép: Lúng túng trong việc xử phạt (08:48 19/01/2011)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang