Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải lập doanh nghiệp

09/04/2010 09:25 

Theo quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất vừa được UBND TP.HCM ban hành, với các cá nhân tham gia đấu giá, sau khi trúng đấu giá phải thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đó phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người VN ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, quy chế cũng cho phép tham gia đấu giá.

Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang