Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cấm chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp tại Tp Đà Nẵng

14/06/2011 09:30

Ngày 13/6, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản nghiêm cấm tổ chức, cá nhân chuyển nhượng và đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

Theo quy định mới của Tp Đà Nẵng, mọi việc chuyển nhượng và đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp phải có chủ trương bằng văn bản của Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các Chủ tịch UBND các quận - huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã - phường thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên.

Trường hợp các địa phương để xảy ra tình trạng chuyển nhượng và đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp không theo chủ trương nêu trên thì Chủ tịch UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, Yên Bái cũng ra Quyết định cấm chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tỉnh Yên Bái sẽ kiên quyết thu hồi diện tích đã giao, đã cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, hoặc không có năng lực thực hiện dự án.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang