Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cần hơn 713 tỉ đồng đền bù GPMB hành lang an toàn đường bộ

03/08/2011 13:28

Vừa qua, theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để thực hiện QĐ số 1856/QĐ-TTg của Chính phủ về giải tỏa hành lang ATGT các quốc lộ, dự kiến cần hơn 713 tỉ đồng để đền bù GPMB.

Số liệu này được ước tính qua báo cáo của 4 khu Quản lý đường bộ và 30 Sở GTVT khi tiến hành rà soát, thống kê, phân loại việc sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ.

Tổng diện tích cần GPMB là 99.526.726m2, trong đó diện tích đất hợp pháp là 80.501.996m2, đất lấn chiếm là 10.137.152m2, cấp đất sai là 1.156.374m2, đất sử dụng khác là 44.659.655m2…

Việc lập dự toán kinh phí thuộc trách nhiệm của UBND các tỉnh và phải hoàn thành vào tháng 12/2010. Tuy nhiên, đến nay, chưa có UBND cấp tỉnh nào tiến hành công tác này.

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang