Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chính phủ đồng ý nghiên cứu Dự án Nhà máy thép liên hợp tại Dung Quất

29/11/2008 09:10 

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng ý việc Tập đoàn JFE lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Nhà máy thép liên hợp tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, báo cáo phải làm rõ những vấn đề chính yếu nhất liên quan đến việc triển khai dự án. Đó là mục tiêu, quy mô đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện công nghệ sử dụng, nhu cầu sử dụng năng lượng, khả năng bảo vệ môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực…

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành liên quan về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển ngành thép đến năm 2025 và quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 Theo Sài Gòn Giải Phóng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang