Cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm

04/01/2011 08:12

Ngày 1/3/2011, Nghị định 120/2010 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất sẽ có hiệu lực.

Cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm | 1
Hộ gia đình, cá nhân có thể ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm

Linh hoạt giá đất

Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định  giao đất thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm bàn giao đất thực tế.

Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng  đất  thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất khi được cấp GCN hoặc theo mục đích sử dụng của đất sau khi chuyển mục đích sử dụng  tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp GCN, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhưng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm để xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp GCN ở theo quy định của pháp luật, khi cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau: Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50%  theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp GCN đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/1994, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở, thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp GCN.

Giá đất của UBND cấp tỉnh: có thể không sử dụng

Nhằm thống nhất trong việc tính giá đất để thu tiền sử dụng đất, Nghị định cũng quy định, giá đất là do UBND cấp tỉnh quy định. Tuy nhiên, nếu giá đất do UBND cấp tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Riêng trường hợp cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất ở đối với diện tích đất  đang sử dụng trong hạn mức sử dụng đất; đất được chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai và nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp GCN, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền.

Đối với công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng.

Nợ  tiền sử dụng đất: được gia hạn  tới 5 năm

Những người sử dụng đất được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã được cơ quan có thẩm quyền xác định số được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa được trừ hết, nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì tiếp tục được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp, số còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có)  được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp trước tiền thuê đất thì được trừ tiền thuê đất nộp trước cho thời gian còn lại (nếu có) vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Đặc biệt, nếu đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa 05 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCN; sau 05 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

(Theo DDDN)

Tin nhiều người đọc

 

Năm 2021, khó xảy ra bong bóng bất động sản (08:00 14/01/2021)

Sẽ tiếp tục bùng nổ nguồn cung căn hộ tại Bình Dương trong năm 2021 (08:00 15/01/2021)

Phân khúc căn hộ: thanh khoản chậm, có hiện tượng cắt lỗ (08:00 14/01/2021)

Dân số đông, tốc độ đô thị hóa cao: “Miếng mồi ngon” cho BĐS quận 12 (08:00 15/01/2021)

Năm 2021, điểm nghẽn lớn nhất thị trường BĐS sẽ được khơi thông? (08:00 16/01/2021)

[Infographic] Những thông tin nổi bật về thành phố Phú Quốc (11:00 18/01/2021)

Tin mới nhất

 

Quận 10 phát cảnh báo lần thứ 3 về một dự án căn hộ hạng sang (11:00 15/01/2021)

Phú Quốc chính thức trở thành thành phố (08:00 11/01/2021)

Hạn chế xây chung cư cao tầng tại nhiều quận nội thành TP.HCM (11:00 07/01/2021)

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội từ năm 2021 (16:55 30/12/2020)

Thêm một cơ quan được quyền cấp sổ đỏ (08:51 22/12/2020)

Từ ngày 1/7/2021, người mua nhà Hà Nội sẽ có hộ khẩu Hà Nội (08:55 21/12/2020)

Tin cũ hơn

 

Sẽ có Ngân hàng dữ liệu số về xây dựng, kiến trúc và BĐS (16:16 31/12/2010)

Bình Dương: Dự án 100 triệu USD có nguy cơ bị rút giấy phép (09:50 31/12/2010)

Chủ đầu tư có được thế chấp "nhà trên giấy"? (08:55 31/12/2010)

Yêu cầu thu hồi nhà, đất thuộc SHNN sử dụng không đúng mục đích (08:03 31/12/2010)

Cao ốc 20 tầng xây sai phép ở Tp.HCM: Xử phạt sao cho đúng (13:25 30/12/2010)

Sẽ chỉ định thầu một số dự án tại Ninh Thuận và Phú Thọ (08:31 30/12/2010)

Dành cho người xây nhà