Cho phép giao đất tái định cư đối với các hộ bị thu hồi toàn bộ

28/12/2009 10:12

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Lê Trọng Tấn và đường trục phát triển phía Bắc quận Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc.

Cụ thể: Đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện được bồi thường theo giá đất ở (100% giá đất ở) nhưng chưa làm nhà hoặc đã xây dựng công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, nay Nhà nước thu hồi toàn bộ thì cho phép UBND quận Hà Đông giao đất tái định cư theo hạn mức giao đất ở mới tối thiểu quy định (40m2/chủ sử dụng đất).

Giá thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 29-9-2009 của UBND TP Hà Nội.

Đối với các dự án đang thực hiện GPMB dở dang và trong cùng một quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hà Tây trước đây hoặc UBND TP Hà Nội, có chuyển tiếp về chính sách, TP cho phép UBND quận Hà Đông được tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất (35.000 đồng/m2), hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (30.000 đồng/m2) nhưng không được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 29-9-2009 của UBND TP Hà Nội.

Theo KT&ĐT

Dành cho người xây nhà