Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển đổi mục đích gần 84ha đất trồng lúa ở Ninh Bình và Quảng Bình

13/02/2018 14:29

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý chuyển mục đích sử dụng 74,99ha đất trồng lúa tại Ninh Bình và hơn 19ha đất trồng lúa ở Quảng Bình sang đất phi nông nghiệp.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 87.235ha đất nông nghiệp, chiếm 62,9%; 48.906ha đất phi nông nghiệp, chiếm 35,27%; 2.538ha đất chưa sử dụng.

chuyển quyền sử dụng đất
Thủ tướng đồng ý chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp ở Ninh Bình

Từ 2016-2020, Ninh Bình được chuyển 11.945ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng 2.079ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 72ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

UBND tỉnh Ninh Bình phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời, đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất và khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng 19,04ha đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Bình sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

(Theo Đất Việt)
 

Dành cho người xây nhà