Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có thể thu hồi loại đất nào đền bù loại đất đó

08/04/2009 07:54

Việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các công trình xây dựng có thể sẽ đền bù bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền, chứ không còn là đất dịch vụ 10% như đang thực hiện.

Có thể thu hồi loại đất nào đền bù loại đất đó
 

Sáng ngày 7/4/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, góp ý để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai, có nội dung sửa đổi rất quan trọng là khoản 2, Điều 42, người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

Tuy nhiên theo chuyên gia Viện chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thu hồi đất nông nghiệp lại đền bù bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền là không hợp lý, điều này gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư cho việc giải phóng mặt bằng.


Nên thực hiện theo qui định hiện hành như mộ số tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tây cũ là thu hồi đất nông nghiệp rồi đền bù 10% đất dịch vụ, đất ở để chuyển đổi ngành nghề.

 

Dự thảo Luật này còn đề cập việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thay bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

Đối với việc sửa đổi Luật Đầu tư, TS. Đỗ Nhất Hoàng – Phó vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết sẽ có 8 nội dung cần sửa đổi về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, dự án trọng điểm Quốc gia, lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước,…

 

Trong đó một số vấn đề cần sửa đổi như về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, quy định hiện hành là doanh nghiệp FDI được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước khi doanh nghiệp Việt nam sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên. Theo sửa đổi là bỏ quy định này.

 

Về ưu đãi đầu tư thì lại có sự chồng chéo, Điều 32 Luật Đầu tư cho phép áp dụng ưu đãi cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, nhưng Điều 13,14 Luật Thuế TNDN thì qui định doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng không thuộc diện hưởng ưu đãi. Cho nên, cần sửa đổi Điều 13,14 Luật Thuế TNDN theo hướng cho cả doanh nghiệp có dự án mở rộng được hưởng ưu đãi.

 

Những dự án đầu tư trong nước thì không cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đối với những dự án từ 15 tỷ đồng trở lên thì tiến hành thông báo hoạt động đầu tư theo qui định của Chính phủ.

 

Ông Đỗ Văn Phong – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình cho rằng, cần xem xét lại vấn đề này, vì nếu không cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì không có căn cứ để giao đất cho nhà đầu tư.

 

Liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, một số trường hợp sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu là tổ chức, cá nhân vi phạm qui định tại Điều 12 Luật Đấu thầu; Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có nhu cầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian thông báo mời thầu, thư mời thầu; Bị cảnh báo liên tục 3 lần liên tục khi vi phạm các hành vi bị cảnh báo theo qui định tại khoản 1.

 

Ngoài ra, một số nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản như giám sát, đánh giá dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,…Ngày mai Bộ Kế hoạch sẽ có buổi hội thảo với các doanh nghiệp về Dự thảo Luật này để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5 tới.


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn