Cưỡng chế thu hồi đất Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn

10/03/2010 09:12 

Ngày 9-3, UBND quận Hà Đông đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 167 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp tại địa bàn phường Dương Nội để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Gleximco (khu B).

UBND quận cho biết, khu B dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Gleximco có 337 hộ với tổng số hơn 215.000m2 đất nông nghiệp phải thu hồi.

Đến nay, quận đã phối hợp với chủ đầu tư chi trả tiền đền bù và thu hồi đất đối với 155 hộ dân. Còn 182 hộ dân vẫn không bàn giao đất để thực hiện dự án và vẫn tiếp tục tái canh tác trên phần diện tích đã có thông báo ngừng sản xuất.

Trong tổng số 182 hộ nói trên, đợt này quận tổ chức cưỡng chế 167 hộ. 15 hộ khác chưa lập hồ sơ cưỡng chế do có công trình và cây lâu năm nên quận mới ban hành quyết định phê duyệt phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và đề nghị tiếp tục chi trả theo đúng quy trình thu hồi đất.

Theo HNM

Dành cho người xây nhà