Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đà Nẵng bàn kế hoạch quản lý, sử dụng đất hiệu quả

01/06/2011 08:27 

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quản lý và sử dụng đất đai nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại.

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết: Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, thành phố thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.300 dự án với tổng diện tích hơn 17.000ha, đã di dời giải tỏa trên 85 nghìn hộ dân, tổng số tiền thu từ đất hơn 20.000 tỷ đồng.
 
Thành phố cũng cho ghi nợ tiền sử dụng đất trên 5.300 tỷ đồng. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành phố đã cấp được trên 95% số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở và đất nông nghiệp, là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP.

Đà Nẵng bàn kế hoạch quản lý, sử dụng đất hiệu quả | ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị
Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng còn một số vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất đai như: Chế độ sở hữu đối với đất đai; công tác cải cách hành chính về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp; liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai như: Thời gian cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tối đa không quá 15 ngày làm việc, thời gian đổi sổ không quá 7 ngày làm việc; với việc tách thửa đối phó với việc đền bù, chỉ cho phép tách thửa với mục đích kinh doanh trong hạn mức đất ở; với đất rừng thì chỉ cho người dân thuê đất, không cấp giấy chứng nhận nên khi giải tỏa đền bù thì chỉ đền bù vật kiến trúc và cây cối trên đất; công chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực đất đai không được kinh doanh đất để tránh tiêu cực; hàng năm rà soát các đề án quy hoạch; đặc biệt, với đất nông nghiệp đã chuyển nhượng mà bỏ hoang, không sản xuất thì thành phố sẽ rà soát và thu hồi.

(Theo PL&XH)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang