Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất chưa có sổ đỏ sẽ được thế chấp vay vốn

22/12/2010 08:01 

Hiện các chủ đầu tư nhà ở giá thấp, nhà ở công nhân bị vướng trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Nguyên nhân do khó hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất đối với các dự án này.

Đó là một trong các nội dung của văn bản Bộ Xây dựng vừa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Hiện đã có 24 dự án nhà ở cho công nhân và 37 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp được khởi công. Theo Bộ Xây dựng, các nhà đầu tư đều vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam do khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục để đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân là các chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Quyết định giao đất đồng thời cấp sổ đỏ đối với diện tích đất được giao, nhưng cũng có chủ đầu tư chỉ được cấp Quyết định giao đất mà không được cấp sổ đỏ (nhất là tại thành phố Hà Nội). Điều này khiến chủ đầu tư các dự án này bị vướng mắc trong việc hoàn thành các thủ tục để thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất.

Với các trường hợp này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ TN&MT cùng phối hợp thống nhất hướng dẫn các địa phương cấp sổ đỏ đối với diện tích đất được giao. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trường hợp chủ đầu tư đã có quyết định giao đất, có biên bản bàn giao mốc giới nhưng chưa kịp cấp sổ đỏ, đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo cho đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất đối với dự án đó.

(Theo PLTPHCM)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang