Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất lấn chiếm trước 15-10-1993: Nộp 50% tiền sử dụng đất

18/08/2009 08:29 

Ngày 17-8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM cùng các sở, ngành liên quan bàn cách tháo gỡ vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận (GCN) trong một số trường hợp đặc biệt mà Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ chưa quy định cụ thể.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cùng thống nhất sẽ đề xuất UBND TP cho phép thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo công văn hướng dẫn số 2540 ngày 15-7-2009 của Bộ TN&MT.

Theo công văn trên, mức thu tiền sử dụng đất của các trường hợp cụ thể như sau:

- Đất có nguồn gốc lấn chiếm để xây dựng nhà ở từ trước ngày 15-10-1993: Nếu phù hợp quy hoạch thì được cấp GCN và phải nộp tiền sử dụng đất. Phần diện tích đất trong hạn mức: nộp 50% tiền sử dụng đất. Phần vượt hạn mức: nộp 100% tiền sử dụng đất.

- Đất lấn chiếm trước ngày 15-10-1993 và trên đất có công trình xây dựng (không phải là nhà ở) thì sẽ căn cứ theo hiện trạng sử dụng mà xác định diện tích đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Phần đất phi nông nghiệp: nộp 50% tiền sử dụng đất. Riêng phần diện tích đất nông nghiệp thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Trường hợp đất có nguồn gốc do lấn chiếm trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004: Được tạm thời sử dụng cho đến khi có quyết định thu hồi đất, không được cấp GCN.

Ngoài ra, Công văn 2540 cũng hướng dẫn việc thu tiền sử dụng đất trong những trường hợp được giao đất ở không đúng thẩm quyền.

- Nếu đất được giao trước ngày 15-10-1993: Phần đất trong hạn mức nộp tiền sử dụng đất bằng 40% giá đất ở; phần vượt hạn mức nộp 100% tiền sử dụng đất.

- Nếu đất được giao trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004: Phần đất trong hạn mức nộp 50% tiền sử dụng đất; phần vượt hạn mức nộp 100% tiền sử dụng đất.

Theo Công văn 2540, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất căn cứ theo bảng giá đất do UBND TP.HCM quy định. Công văn này chỉ hướng dẫn đối với các trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang