Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất nông nghiệp được thêm 1,5-5 lần tiền đền bù

29/05/2010 08:59 

Ngày 28-5, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở TP. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6-6, hướng dẫn thực hiện nghị định 69 của Chính phủ về quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường... đã có hiệu lực từ ngày 1-10-2009.

Khu vực hai đầu cầu vượt Gò Dưa, Q.Thủ Đức, TP.HCM chuẩn bị giải tỏa, thu hồi đất ở
để xây dựng đường dẫn vào cầu - Ảnh: N.C.T.

Cụ thể với đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà riêng lẻ..., ngoài việc đền bù theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 40% giá đất ở của thửa đất đó. Đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, khu dân cư, ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở trung bình của khu vực (theo nguyên tắc trung bình cộng các mức giá đất do TP ban hành tại khu vực thu hồi).

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp bị thu hồi nếu Nhà nước không có đất nông nghiệp để bồi thường lại thì nhận tiền đền bù, bên cạnh đó được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Cụ thể hỗ trợ bằng tiền từ 1,5-5 lần giá đất nông nghiệp do UBND TP quy định hằng năm cho toàn bộ diện tích bị thu hồi nhưng không quá 10.000m2/hộ. Riêng việc đào tạo, chuyển đổi nghề phải lấy ý kiến của người dân thuộc đối tượng chuyển đổi nghề và phê duyệt cùng với phương án đền bù, tái định cư.

Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị thu hồi được tiếp tục thuê nhà tại nơi tái định cư, diện tích tương đương với nơi ở cũ. Trường hợp không có nhà tái định cư để bố trí thuê thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo nơi ở mới, mức hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà, đất đang thuê. Không hỗ trợ phần diện tích nhà, đất lấn chiếm.

Đối với nhà tư nhân có nguồn gốc là nhà sở hữu nhà nước, phần diện tích ngoài lộ giới được bồi thường như nhà, đất hợp pháp của tư nhân. Phần diện tích trong lộ giới nếu trước đây không hóa giá thì bị thu hồi không bồi thường, hỗ trợ. Nếu trước đây Nhà nước đã bán hóa giá phần diện tích trong lộ giới theo phương thức nào, nay tính bồi thường theo phương thức đó và quy bằng tiền để đền bù.

Quyết định cũng đưa ra các quy định xử lý đối với các dự án chuyển tiếp. Theo đó, đối với các dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 1-10-2009 (ngày nghị định 69 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực) thì không áp dụng, không điều chỉnh theo quy định mới này.

Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, đang chi trả bồi thường theo phương án đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện theo chính sách đền bù do UBND TP ban hành trước ngày 1-10-2009 thì thực hiện theo chính sách, phương án đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định mới.

Trường hợp bồi thường chậm do lỗi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất ở thời điểm có quyết định thu hồi thì tính theo giá đất tại thời điểm bồi thường. Nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất ở thời điểm có quyết định thu hồi đất thì tính theo giá ở thời điểm thu hồi đất.

Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang