Đất nông nghiệp trong khu dân cư ở TP.HCM: Được bồi thường thêm 50% giá đất ở liền kề

29/10/2008 11:08 

UBND TP vừa chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh tờ trình về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại TP.HCM.

Theo đó, đất nông nghiệp thuần, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại (do UBND TP quy định) còn được hỗ trợ thêm tiền không quá 10% giá đất ở để tính bồi thường liền kề đất bị thu hồi hoặc thực hiện việc giao đất ở hoặc căn hộ chung cư.

Đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư, đất vườn ao liền kề đất ở trong khu dân cư ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng loại còn được hỗ trợ thêm tiền không quá 50% giá đất ở để tính bồi thường đất liền kề đất bị thu hồi. Tuy nhiên, tổng mức bồi thường và hỗ trợ không quá giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng loại thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Theo Pháp luật TP

Dành cho người xây nhà