Đầu năm 2009: Thuế chuyển quyền sử dụng đất sẽ giảm 50%?

03/04/2008 08:44

Ngày 2-4, website của Chính phủ vừa đăng dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cả nước.

Theo dự thảo, thuế chuyển quyền sử dụng đất được quy định đồng đều đối với tất cả các loại đất là 2%. Dự kiến nghị quyết sẽ được áp dụng vào đầu năm 2009.
 
Theo luật hiện hành, thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với đất ở, đất xây dựng công trình và các loại đất khác là 4%. Riêng đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối là 2%.
 
Đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản. Trong đó nêu rõ việc giảm thuế chuyển nhượng đất ở, đất xây dựng công trình sẽ khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai, nộp thuế khi giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dành cho người xây nhà