Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đề xuất sáp nhập thanh tra xây dựng cấp địa phương vào thanh tra sở

01/06/2011 13:32 

Ngày 31.5, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã ký văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho sáp nhập lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn vào thanh tra sở Xây dựng...

Đồng thời tổ chức thành các bộ phận chuyên trách của thanh tra sở Xây dựng, đặt tại các quận, huyện của TP.Hà Nội và Tp.HCM.

Theo đó, bộ Xây dựng đã thống nhất với bộ Nội vụ, thanh tra Chính phủ lựa chọn phương án sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại TP.Hà Nội và Tp.HCM theo phương án phù hợp quy định của luật Thanh tra 2010, phù hợp xu thế cải cách hành chính, không làm tăng thêm đầu mối, xáo trộn về tổ chức mà vẫn đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như hiệu quả hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng.

Về cơ chế hoạt động, lực lượng này chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, bộ máy, chuyên môn nghiệp vụ của sở Xây dựng và thanh tra sở Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo chỉ đạo của sở Xây dựng, thanh tra sở Xây dựng hoặc theo yêu cầu của UBND, chủ tịch UBND quận, huyện.

Theo báo cáo của sở Xây dựng Hà Nội và sở Xây dựng Tp.HCM, tính đến ngày 28.12.2010, lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại TP.Hà Nội là 972 người, tại TP.HCM là 2.308 người, tổng cộng là 3.280 người.

(Theo SGTT)


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang