Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Diễn đàn quản lý và sử dụng đất đai vùng dân tộc

26/01/2013 12:00

Diễn đàn chính sách quản lý và sử dụng đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tổ chức ngày 25/1, tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại diễn đàn, đến tháng 6/2012, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015. Đã có 42 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Bộ TN&MT để thẩm định, 34 tỉnh đã thẩm định xong, trình HĐND tỉnh, trước khi trình Chính phủ xem xét. Hiện các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp hơn 1,7 triệu giấy chứng nhận đất ở (94.000 ha), trên 2,3 triệu giấy chứng nhận đất nông nghiệp (1,6 triệu ha) và hơn 1 triệu giấy chứng nhận đất lâm nghiệp (4,2 triệu ha).
Theo kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất (SX) cho đồng bào DTTS” kể từ năm 2002 đến nay kết quả đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra. Trong 10 năm qua, trong số 550.000 hộ đồng bào DTTS cần được hỗ trợ về đất ở và đất SX, nhưng mới hỗ trợ được cho 231.284 hộ, đạt 41,5% tổng số hộ cần hỗ trợ, vẫn còn hơn 326.000 hộ DTTS thiếu đất ở và đất SX.
(Theo KTĐT/Dân Việt)
 

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn