Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Diện tích đất ở sau tách thửa tại Cần Thơ tối thiểu là 40m2

11/09/2009 16:32 

Các thửa đất được tách thửa phải có giấy chủ quyền nhà, đất, không có tranh chấp, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải bằng các chuẩn sau đây:

Đối với đất ở tại các phường, thị trấn của quận, huyện tại Cần Thơ, diện tích tối thiểu được tách thửa là 40m2. Tại các xã của huyện, diện tích tối thiểu được tách thửa là 60m2. Ngoài ra, các thửa đất được phép tách thửa phải có bề rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất tối thiểu 4m.

Đối với đất nông nghiệp là đất vườn, đất trồng cây lâu năm tại các phường, thị trấn, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 200m2, tại các xã là 500m2. Riêng đất nông nghiệp trồng lúa hoặc trồng cây hàng năm khác, ở các phường, thị trấn diện tích tối thiểu được tách thửa là 500m2, tại các xã là 1.000m2.

Đó là nội dung Quyết định 49 ngày 7-9 của UBND TP Cần Thơ.

Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang