Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

DN bất động sản phải kê khai thuế GTGT

30/10/2009 08:49 

Doanh nghiệp bất động sản, đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng chưa kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 1/1/2009 thì phải kê khai nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc triển khai Công văn 6992/BTC-TCT ngày 18/5/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng đã thu tiền của khách hàng theo tiến độ trước ngày 1/1/2009 và đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hoặc hoàn thuế, nhưng chưa kê khai doanh thu và nộp thuế GTGT đầu ra trước ngày 1/1/2009 thì phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra với số tiền đã thu được (thời hạn kê khai chậm nhất không quá kỳ tính thuế tháng 8/2009).

Nếu cơ quan thuế đã khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng trước ngày 18/5/2009, nhưng đến hết thời hạn kê khai theo quy định mà cơ sở không thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền đã thu của khách hàng theo tiến độ phát sinh trước ngày 1/1/2009, thì cơ quan thuế thực hiện thu hồi số thuế đã khấu trừ hoặc hoàn thuế có liên quan và xử phạt đối với hành vi trốn thuế.

Cũng theo hướng dẫn này, kể từ ngày 18/5/2009, cơ sở kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng kê khai khấu trừ hoặc đề nghị hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào, thì chỉ được xét khấu trừ hoặc hoàn thuế, nếu đã thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định.

Theo GD&TĐ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang