Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đồng Nai: 700 tỷ đồng cho quy hoạch bảo vệ sông Đồng Nai

27/06/2011 08:53 

Vừa qua, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) có buổi họp với 11 tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai về việc quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông này đến năm 2015 và tầm nhìn 2020.

Theo đó, kinh phí để triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 là hơn 700 tỷ đồng. Tổng cục Môi trường lấy ý kiến các tỉnh để thực hiện 24 dự án nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Cụ thể, dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình thủy lợi, thủy điện thượng nguồn đến các tỉnh thuộc hạ du; xây dựng quy trình vận hành hệ thống bậc thang thủy điện và thủy lợi phục vụ phát triển bền vững lưu vực sông; đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tới quá trình suy thoái đất đai;

Kiểm soát ô nhiễm đất tại các khu vực chôn lấp chất thải rắn, chất thải nguy hại; đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp, sinh hoạt tới chất lượng nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt, từ đó đề xuất phương án bảo vệ nguồn nước...

(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang