Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đồng Nai: Cấp trên 3 ngàn GCN quyền sử dụng đất

19/07/2011 16:02

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, 6 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh đã cấp được 3.336 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 782,3 ha.

Trong đó: hộ gia đình, cá nhân cấp được hơn 2 ngàn giấy với diện tích 466,9 ha; tổ chức cấp được 1.269 giấy với diện tích 315,38 ha.

Các thủ tục hành chính về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thực hiện ngày càng thông thoáng và hiệu quả, qua đó phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

(Theo CTT Đồng Nai)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang